Tot onze grote ontsteltenis bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Freerk Kamstra vrijdag 27 februari overleden is. Hoewel Freerk al een poosje ernstig ziek was, is dit nieuws voor ons als een volslagen verrassing binnengekomen.

Freerk is op zijn vijftiende jaar gaan werken voor de firma Broekens in Stiens. Later is hij meegegaan naar de vestiging van Broekens in Gorredijk en in 2003 naar Bromach bv. Al met al heeft Freerk 42 jaar in het magazijn bij de genoemde bedrijven gewerkt, een imposante periode. Voor ons dus een zeer onwerkelijke situatie dat hij er nu plotseling niet meer is. Wij zullen hem gaan missen als collega en als mens.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Klaske, zijn kinderen en zijn eerste kleinkind. Wij wensen hen heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.